Nasze raporty w Twojej skrzynce

Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację ClientEarth, przy ul. Mokotowskiej 33/35 (00-560 Warszawa), w celu korzystania z usługi analiz prawnych oraz otrzymywania informacji o akcjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację (Usługa).

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 33/35. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą w celu realizacji Usługi na podstawie zgody. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż te, które upoważnione są na podstawie przepisów prawa. Dane będą przechowywane na czas świadczenia Usługi. W przypadku jej zakończenia lub rezygnacji z Usługi, dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni.

Posiada Pani/Pan prawo: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. cofnięcia zgody, na podstawie której Pani/Pana dane są przetwarzane. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.