Wniosek o umieszczenie w bazie danych prawników działających w interesie publicznym

Zgłoszenie wniosku

Jako część projektu "Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy", ClientEarth i Justice & Environment zbierają informacje dotyczące wyspecjalizowanych prawników w Europie. Wypełniając ten formularz, zwracasz się z wnioskiem o wpisanie na listę prawników działających w interesie publicznym.

By wykonać taką usługę, ClientEarth musi przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania z danymi zawarte są w naszej informacji o polityce prywatności.